holubovai@centrum.cz +420 606 92 77 44

zaměstnání   |   poptávka služeb

Centrum zdraví - ADZP Centrum zdraví - ADZP
Centrum zdraví - ADZP Centrum zdraví - ADZP
Centrum zdraví - ADZP Centrum zdraví - ADZP

O Nás

Centrum zdraví – ADZP poskytuje domácí a zdravotní péči zpravidla klientům v seniorském věku, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči, ale zároveň není nutné umístění ve speciálních zařízeních. Klient tak může zůstat ve svém domácím prostředí a není odtržen od svých nejbližších a dosavadního životního stylu.

Odborný kvalifikovaný personál (kvalifikované registrované zdravotní sestry, všeobecné sestry, odborní zdravotničtí pracovníci, odborní sociální pracovníci) poskytuje domácí zdravotní péči, podporu a pomoc při každodenních úkonech – pečovatelské a sociální služby. Respektujeme přání a návyky klienta v jeho domácím prostředí.

Centrum zdraví - ADZP - historie
Agentura byla založena v roce 1993 v Praze, ve snaze zdokonalit a celkově pokrýt zdravotnické a pečovatelské služby pro seniory nebo klienty (pacienty), kteří je nutně potřebují zejména ve svém domácím prostředí - formou služeb Agentury domácí zdravotní péče - ADZP. Díky naší flexibilitě v zajišťování a poskytování služeb zvyšujeme preventivní péči o zdraví našich klientů.

služby poskytujeme denně, 7 DNÍ V TÝDNU VČETNĚ SObot, NEdělí A SVÁTKŮ

Domácí zdravotní péči může předepsat na poukaz zdravotnické lůžkové zařízení, nebo praktický lékař, u nějž je klient zaregistrován.
tyto služby jsou poskytovány ZDARMA
na celém území hl. města Prahy

Zdravotní péče(nahoru)

Příklady odborné zdravotní péče:

 • kontrola zdravotního stavu klenta (měření TK a pulsu, cukru, léků a jiné)
 • ošetřovatelská rehabilitace (po operaci, úrazu, mozkové mrtvici a jiné)
 • péče o diabetiky, nácvik aplikace inzulinu
 • aplikace injekcí
 • odběry biologického materiálu
 • ošetřování kožních defektů (převazy ran, dekubitů, bércových vředů a jiné)
 • paliativní péče – péče v terminálním stádiu
 • prevence proleženin
 • infúzní léčba (zajištění hydratace, léčba bolesti, výživa a jiné)
 • péče o stomie a katetry
 • cévkování, klyzma, výplachy

Zdravotní péči stanovuje ošetřující lékař v nemocnici, nebo praktický lékař klienta na základě toho se určí průběh a časová frekvence poskytování domácí zdravotní péče.

Smluvně spolupracuje se zdravotními pojišťovnami: VZP, VOZP, OZP a ZPMV.

Pečovatelské služby(nahoru)

Příklady pečovatelských služeb:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče s vlastní osobou (svlékání, oblékání, přesun na lůžko nebo vozík)
 • pomoc při osobní hygieně (koupání, péče o vlasy, nehty)
 • jednoduché ošetřovatelské úkony (kontrola užití léků)
 • pomoc a podpora při podávání stravy (příprava a ohřátí jídla, pití, mytí nádobí po jídle)
 • vycházky s klientem
 • nákupy, donáška léků, pochůzky
 • vyřizování úředních záležitostí
 • doprovod k lékaři, společenské a sportovní akce
 • běžný úklid a údržba v domácnosti
 • nácvik soběstačnosti
 • psychická podpora

Klasická mokrá pedikúra

Péče o nohy je součástí zdravotnické prevence. Pravidelná pedikúra je schopna odstranit řadu obtíží, jako např. ztvrdlou a zrohovatělou kůži na patách a palcích, celých plosek nohou, kuří oka, zarůstající nehty, které následně můžou vést k bolestivým nebo závažně hnisajícím stavům. Proto je důležitou součástí uvolňující koupel zpravidla s přísadami byllinných a vonných silic nebo s mořskou solí, správné stříhání nehtů, ošetření nohou, a to vše je zakončeno stimulující reflexní masáží.
Pro klienty v seniorském věku, ale i pro jejich nejbližší nabízíme a zajišťujeme "Péči o vaše nohy" - formou klasické mokré pedikúry přímo v jejich domácím prostředí a nebo v našem pedikérském salónu.

Ceník služeb(nahoru)

NADSTANDART DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE A PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
V případě, že domácí zdravotní péče není ordinována praktickým lékařem, klient má zájem o nadstandartní poskytování našich služeb.

Domácí zdravotní péče:

Pondělí – Pátek 7.00 – 19.00   400 Kč / hod.
(kontrola vitálních funkcí, převazy pooperačních ran, vředů, dekubitů, aplikace injekcí, inzulinu atd.)
 
Odběr biologického materiálu (krev, moč atd.)   500,- Kč
(včetně odvozu do nejbližší laboratoře)
 
Výměna permanentního močového katétru   600,- Kč
(včetně dopravy a materiálu)

Pečovatelské služby

Pondělí – Pátek 7.00 – 19.00   300 Kč / hod.
(pomoc s hygienou, dopomoc s chůzí, příprava a podání jídla atd.)
 

Příplatky:

práce o víkendu a svátcích   20%
práce v noci (19 hod – 7 hod)   50%

Naše služby poskytujeme za přímou úhradu od klientú na základě písemné smlouvy mezi klientem a poskytovatelem. V uvedených cenách není zahrnut zdravotní ani jiný materiál (obvazový materiál, hygienické prostředky, pleny atd.)

Kontakt(nahoru)

Centrum Zdraví – ADZP
Zastoupení: Mgr. Ivana Holubová
Jílovská 1158/57
14200 Praha 4 Braník

tel. 606 927 744, 606 058 864
pedikúra: 606 273 723
www.adzp-sluzby.cz
email: holubovai@centrum.cz

 

Ochrana osobních údajů

Vážení pacienti a klienti,
Dne 25.5. 2018 nabývá účinnosti Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochranně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27.4. 2016 (dále jen „Nařízení“), které tak nahrazuje současný zákon č. 101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů. Rádi bychom vás tímto ujistili, že Agentura domácí a zdravotní péče ADZP - Cen+rum Zdraví, vede kroky a činí opatření k tomu, abychom zodpovědně naplnili povinnosti, které nám Nařízení ukládá.

Dokument, Informace pro pacienty a klienty týkající se zpracování a ochrany osobních údajů je ke stažení zde, kde si můžete přečíst základní a důležité informace týkající se rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů.